VLINDEREFFECTEN
Een 'vlindereffect' wijst op kleine oorzaken die grote gevolgen kunnen hebben. We verzamelen inzichten uit diverse bronnen (internet, non-fictie boeken...) op het vlak van psychologie, wetenschap of al wat ieders leven kan verbeteren.