MATRJA'S NATURE
Over natuur en cultuur, hoe die zouden kunnen samenwerken en hoe de natuur van de mens veranderingen veroorzaakt en/of in de weg staat.
Daarnaast reacties op het nieuws of andere waan van de dag waarbij bewustwording de rode draad vormt.