IN DE STILTE
Berichten en brieven, notities, teksten en radio-werk, tekens van leven en sterven, aanwezigheid en afwezigheid, labo en latrine, liefde en leed.
Over kunst, woorden, poëzie, beelden, ontmoetingen.